Urząd Miasta Bartoszyce zaprasza na staże

Udostępnij na:

Zapraszamy osoby zainteresowane odbyciem stażu na stanowisku pracownik biurowy w Urzędzie Miasta Bartoszyce. Dokumenty można złożyć w sekretariacie Urzędu lub za pośrednictwem poczty do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 15.00

Ze stażu skorzystać mogą kandydaci, którzy posiadają co najmniej średnie wykształcenie, mają co najmniej 30 lat, są zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bartoszycach i spełniają warunki do uzyskania stażu określone w przepisach.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. CV.
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.