Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Generała Bema 2/14 w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.05.2018r do 30.05.2018r wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Generała Bema 2/14 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.