Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – “Remont balkonów w budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach”

Udostępnij na:

I. Zamawiający:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą ul. Bema 40/108, 11-200 Bartoszyce.

II. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie remontu 24 szt balkonów (tzw. „loggi”) w budynku 24-rodzinnym przy ul. Struga 12E w Bartoszycach polegającego na:
1) zmianie sposobu zamocowania metalowych balustrad balkonowych do płyty betonowej balkonu, położeniu antykorozyjnej powłoki ochronnej na elementach stalowych balustrad i pomalowaniu całości balustrad,
2) naprawie uszkodzeń posadzki z terakoty na betonowej płycie balkonowej (uzupełnienie ubytków i przyklejenie luźnych lub poluzowanych na skutek przemarznięcia płytek terakoty).

Ad 1. Zmiana sposobu zamocowania balustrad balkonowych do betonowej płyty balkonowej ma polegać na odcięciu przy posadzce zabetonowanych w niej pionowych, metalowych słupków balustrady z profili zamkniętych (łącznie 81 słupków na wszystkich 24 balkonach) i dospawaniu w miejscu odcięcia rozet metalowych pozwalających na ponowne zamocowanie tych słupków (balustrad), ale już nawierzchniowo do płyty balkonowej i wykonanie tego zamocowania.

III. Termin złożenia ofert i realizacji zadania:

Oferty należy złożyć do dnia 1 czerwca 2018r. a oczekiwany przez Zamawiającego termin realizacji przedmiotu zamówienia to do dnia 30 sierpnia 2018 r.

IV. Dodatkowe informacje:

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia i warunków udziału w zamówieniu można uzyskać na stronie www.tbs.bartoszyce.info.pl w poz. „PRZETARGI” oraz pod nr tel. 504-254-190.