Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu. Lokal użytkowy położony w budynku przy ulicy Starzyńskiego 4/1 w Bartoszycach

Udostępnij na:

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu –  lokal użytkowy położony w budynku przy ul. Starzyńskiego 4/1 w Bartoszycach.