Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (lokal mieszkalny w budynku przy ul. Generała Bema 45/4 w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.04.2018r do 30.04.2018r wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalny w budynku przy ul. Generała Bema 45/4 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.