Porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że 12 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLVI sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie :
    a/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 – projekt 1/XLVI
    b/ podziału Gminy Miejskiej Bartoszyce na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt 2/XLVI
  3. Zamknięcie obrad.