Podpisano umowę na przebudowę części ulicy Nad Łyną w Bartoszycach

Udostępnij na:

W dniu 30 marca 2018 r. w bartoszyckim ratuszu podpisano umowę na realizację przebudowy części ulicy Nad Łyną w Bartoszycach. Wykonawcą zamówienia będzie lokalna firma „Dartrans” Dariusz Szutowicz. Umowa opiewa na kwotę 1 027 918,11 zł, a termin jej realizacji obejmuje 130 dni. Teren prac zostanie przekazany 4 kwietnia 2018r.
Roboty budowlane obejmuję przebudowę parkingu, ulicy i chodnika oraz oświetlenia, gazociągu i budowę odcinka kanalizacji deszczowej.