Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 marca 2018 r. o godz. 15.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLV sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018”.
3. Zamknięcie obrad.