Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 12.03.2018 r. do 03.04.2018 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Słowackiego 28/23 i Placu Konstytucji 3 Maja 3/6 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz nieruchomości do zamieszczenia w załączeniu.

Wykaz do Zarządzenia Nr 57_2018