Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Słowackiego 28/23 i Plac Konstytucji 3 Maja 3/6 w Bartoszycach))

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 12.03.2018r do 03.04.2018r wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Słowackiego 28/23 i Placu Konstytucji 3 Maja 3/6 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.