Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Poprzeczna w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został wykaz nieruchomości  położonej przy ul. Poprzecznej  w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.