Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Mazurska w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został wykaz nieruchomości położonej przy ul. Mazurskiej w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 151 kodeksu cywilnego.