Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Młynarskiej 2/1 i ul. Księcia Poniatowskiego 6/14 w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszone zostały w dniach 28.02.2018r do 21.03.2018r wykazy nieruchomości obejmujące lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Młynarskiej 2/1 i ul. Księcia Poniatowskiego 6/14 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.