Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Warszawska 15/1 w Bartoszycach))

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 15.02.2018r do 08.03.2018r wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Warszawskiej 15/1 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia  w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.