Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym (ul. Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce  (II piętro) wywieszony został w dniach 12.02.2018 r do 05.03.2018 r wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia w trybie bezprzetargowym stanowiącej budynek użytkowy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 7 w Bartoszycach, oraz część działki Nr 123/133 o pow. 280 m2, położoną w obrębie Nr 4, z przeznaczeniem na  prowadzenie działalności statutowej.