Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Księcia Poniatowskiego 1/13 w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 09.02.2018r do 02.03.2018r wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Księcia Poniatowskiego 1/13 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.