Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 08.02.2018 r do 01.03.2018 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, stanowiącej część działki Nr 299/7 o pow. 23m2, położoną w obrębie Nr 1 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej pod wiatę śmietnikową.