Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że 22 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie Stanowiska Rady Miasta w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Bartoszycach.

Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do

publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 1/XLII

b/ określenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów

niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas

pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 2/XLII

Zamknięcie obrad