Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I

Udostępnij na:

Poddziałanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Tytuł projektu – Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I

Projekt obejmuję I etap rewitalizacji Starego Miasta w Bartoszycach – obszar Pl. Konstytucji 3-Maja, ul. Mazurską, część ul. Kętrzyńskiej i Bema oraz fragment ul. Kopernika – ulice miejskie oraz podwórza należące do Gminy Miejskiej Bartoszyce o łącznej powierzchni 1,42 ha.

Planowane efekty:
– poprawa jakości przestrzeni publicznej i zwiększenie standardu życia mieszkańców;
– zwiększenie dostępności do atrakcyjnej przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację obszaru umożliwiając realizację funkcji społecznych i kulturowych;
– poprawa jakości infrastruktury technicznej w obszarze rewitalizowanym minimalizującej patologie społeczne;
– poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej umożliwiającej realizację funkcji gospodarczych w obszarze rewitalizacji.

Wartość projektu: 8 395 293,34 zł

Dofinansowanie: 3 400 000,00 zł.