Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce

Udostępnij na:

Program RPO W-M 2014-2020
Kwota dofinansowania: 796 187,98 zł
Całkowity koszt projektu: 936 691,74 zł