Harmonogram wywozu odpadów na terenie miasta Bartoszyce w roku 2018

Udostępnij na:

Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Bartoszyce w 2018 r.

Grafik odbioru odpadów z terenów zamieszkałych w Bartoszyce świadczony przez firmę BARTKO Sp. z o.o.

Grafik odbioru odpadów z terenów zamieszkałych w Bartoszyce świadczony przez firmę EKO BART Sp. z o.o.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych na terenie miasta Bartoszyce w 2017 r.:

Aby odpady wielkogabarytowe zostały w podanym terminie od Państwa odebrane należy w przypadku:

  • zabudowy wielorodzinnej wystawić odpady przy ogólnych punktach zbiórki odpadów.
  • zabudowy jednorodzinnej wystawić odpady przed posesją.

Ewentualne uwagi bądź pytania pod nr telefonów:

  • EKO – BART – 89 762 08 88
  • BARTKO – 89 722 82 76
  • Urząd Miasta Bartoszyce (Gospodarka odpadami) – 89 762 98 57
  • ZGO Bartoszyce – 89 761 06 50