Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca afrykańskiego pomoru świń

Udostępnij na:

W związku z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/2267 z dnia 7 grudnia 2017 r. zamieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2017/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bartoszycach informuje, że obszar gminy Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Bartoszyce z miastem Bartoszyce w powiecie bartoszyckim zostały umieszczone w załączniku do ww. decyzji jako obszar ochronny (oznaczony żółtym kolorem).

Decyzja wykonawca komisji (UE) 2017/2267 w załączniku.