Nie odwracaj się od przemocy

Udostępnij na:

Co trzecia kobieta w Polsce stała się ofiarą przemocy – psychicznej lub fizycznej. To dane Amnesty International.  Więcej młodych kobiet umiera na skutek przemocy, niż z powodu raka, malarii czy wypadku drogowego. Trwa międzynarodowa kampania 16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet, w ramach której dnia 29 listopada 2017r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyła się Konferencja pt. „Nie odwracaj się od przemocy”.  

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie– administracji samorządowej, pomocy społecznej, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. O problemie przemocy kiedyś i dziś, o roli świadków i instytucji pomocowych w systemie pomocy osobom doświadczającym przemocy referaty wygłosili:   

1. Anna Wiechcińska- Szymańska – ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia’’- temat ,,PROBLEM PRZEMOCY WOBEC KOBIET. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ.

2. Anna Olszewska – z Ośrodka Pomocy dla Ofiar Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu ,,ROLA ŚWIADKA W PROCESIE POMAGANIA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY’’.

3. Daniel Romańczyk– z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku- temat ,,ROLA INSTYTUCJI POMOCOWYCH W PROCESIE WYCHODZENIA KOBIET Z PRZEMOCY DOMOWEJ W ASPEKCIE PSYCHOLOGICZNO- PRAWNYM’’