Podsumowanie Konferencji – Ekonomia Społeczna 2017 – Nisze, Wizja i Rozwój

Udostępnij na:

24 listopada po raz pierwszy Urząd Miasta Bartoszyce we współpracy ze Stowarzyszeniem Wama COOP z Olsztyna miał przyjemność zorganizowania merytorycznego spotkania na temat ekonomii społecznej, w kontekście rozwoju znacznie szerszym niż nasze miasto. Zaproszeni goście reprezentowali gminy nie tylko z Powiatu Bartoszyckiego, ale również dalszych miejscowości. Celem konferencji było przede wszystkim przyczynianie się do zapoczątkowania poważnej dyskusji na temat ekonomii społecznej w regionie. Zaproszeni specjaliści, zaprezentowali zarówno nowe pomysły na rozwój ekonomii społecznej przy wykorzystaniu perspektywy finansowania UE 2014-2020, a także praktyczne rozwiązania mające znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dostrzeżenia wspólnych potrzeb, ale także pokazania rozwiązań już wykorzystywanych. Stąd pomysł na przedstawienie dobrej praktyki jaką jest wykorzystanie franczyzy społecznej. Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że spotkanie jest zaczątkiem współpracy, która powinna mieć swoja kontynuację i rozszerzyć się na inne podmioty zainteresowane tą tematyką.