Wykaz nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 21.11.2017 r. do 12.12.2017 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy Placu Konstytucji 3 Maja 2/4 i ul. Grota Roweckiego 4/2 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz