Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 22 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady XXXIX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2028 – projekt 1/XXXIX.
  3. Zamknięcie obrad.