Warsztaty z młodzieżą w ramach Projektu CaSyPot

Udostępnij na:

W dniach 9 i 10 listopada w losowo wybranych klasach przeprowadzono badania pogłębione w ramach międzynarodowego Projektu CaSyPot. Do Bartoszyc przyjechała pani Agata Ludwiczak Z-ca Kierownika Stałego Międzynarodowego Sekretariatu Euroregionu Bałtyk wraz z wolontariuszem panem Domenico Misurelli. Odwiedzili oni Zespół Szkół nr 1, Szkołę Podstawową nr 8 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 gdzie wspólnie analizowali wstępne wyniki badań ankietowych oraz rozważali problemy nurtujące bartoszycką młodzież. Końcowy raport podsumowujący barania powstanie jeszcze w tym roku.

Projekt pn. CaSyPoT ma na celu budowanie zdolności instytucjonalnej i kompetencyjnej władz lokalnych niedoświadczonych w działaniach transgranicznych, poprzez włączenie ich do partnerstwa pod przewodnictwem doświadczonych instytucji i pokazanie korzyści wynikających współpracy szczególnie w dziedzinie działań ukierunkowanych na problematykę młodzieży (np. migracja młodzieży do dużych ośrodków metropolitarnych, wczesne porzucanie edukacji etc.).