Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXXVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 8 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XXXVIII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 – projekt 2/XXXVIII
3. Przyjęcie Apelu do Rządu RP w sprawie uruchomienia Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja.
4. Zamknięcie obrad.