Bartoszycka młodzież bierze udział w warsztatach profilaktycznych pn. “Obronie siebie”

Udostępnij na:

20171020_131834-mW ramach realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani od początku października w placówkach oświatowych na terenie miasta systematycznie odbywają się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży „Obronie siebie”.

Jest to szkolny program profilaktyczny na poziomie profilaktyki uniwersalnej dotyczący wpływu środków psychoaktywnych na organizm człowieka. Zajęcia prowadzi Pani Iwona Jedwabnik ze Stowarzyszenia MONAR w Bartoszycach.

W celu lepszego zrozumienia poruszanych tematów Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki Uzależnień Katarzyna Siry prezentuje alkogogle i narkogogle – specjalne okulary, które symulują wiele skutków używania narkotyków i alkoholu na organizm człowieka. Warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem i potrwają do końca listopada.