I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod budowę garaży

Udostępnij na:

I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach, przeznaczonych pod budowę garaży.