Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, iż  w dniu dzisiejszym rozpoczęły się konsultacje społeczne „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”. Zgodnie z zarządzeniem nr 171/2017 z dnia 24 października 2017 r. konsultacje zostaną zakończone 31 października 2017 r. Dokument wraz z formularzem konsultacyjnym został podany do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bartoszyce: www.bip.bartoszyce.pl, w zakładce: Organizacje pozarządowe – konsultacje społeczne.

5557_2017_10_25_program_wspolpracy 5554_2017_10_25_formularz_konsultacyjny