Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu Protokołu Inwentaryzacyjnego nieruchomości przeznaczonych do przekazania w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że w dniach 23.10.2017 r. do 21.11.2017 r. został wyłożony do publicznego wglądu, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bartoszyce, Protokół Inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonej do przekazania w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Miejskiej Bartoszyce. Protokół obejmuje działkę Nr 5/32 o pow. 0,0907 ha obręb Nr 5, położoną przy Placu Dworcowym w Bartoszycach, zabudowaną budynkiem dworca oraz działkę Nr 5/20 o pow. 0,2011 ha obręb Nr 5, stanowiącą Plac Dworcowy w Bartoszycach.
W terminie wyłożenia do publicznego wglądu można zgłaszać zastrzeżenia do komunalizacji mienia.