Podpisano porozumienie w sprawie przebudowy ulicy Piłsudskiego

Udostępnij na:

W dniu 3 października pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce, a Spółdzielnią Mieszkaniową „Budowlani” podpisane zostało porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania pn. Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Bartoszycach etap I.

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie wzajemnej współpracy oraz określenie udziału Gminy
i Spółdzielni w realizacji zadania, mającego na celu przebudowę ulicy Piłsudskiego w Bartoszycach Etap I.

W ramach działania na osiedlu planowana jest przebudowa dróg, oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, oznakowania oraz zmiana organizacji ruchu.