Do założycieli i opiekunów grobów na cmentarzu komunalnym przy ul. Kętrzyńskiej i Leśnej w Bartoszycach – Wysokość opłat

Udostępnij na:

Załączniki

Burmistrz Miasta Bartoszyce uprzejmie informuje założycieli i opiekunów grobów, iż zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz.687 z późn. zm.) po 20 latach od założenia grobu lub ostatniej opłaty należy formalnie ustalić uprawnionego do rozporządzania grobem na następny okres.

Stosowne zastrzeżenie w tej sprawie wraz z opłatą należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Bartoszyce w godz. 7.15 do 14.15
lub przelewem na konto: 29 1160 2202 0000 0000 6190 9659 z podaniem dokładnych danych osoby pochowanej.
Więcej informacji pod nr tel. (89) 762-98-45.

Wysokość opłat określona jest w załączniku do wiadomości