Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, przeznaczonej do zamiany

Udostępnij na:

Załączniki

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce, położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, przeznaczonej do zamiany.

SKM zamiana