Wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Krótka 1/27)

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 25.08.2017 r. do 15.09.2017 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokal mieszkalny w budynku przy ul. Krótkiej 1/27 w Bartoszycach, przeznaczony do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz