Porządek obrad XXXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 29 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w drodze przetargu– projekt 1/XXXVI
  b/ zmiany budżetu – projekt 2/XXXVI
  c/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2027 – projekt 3/XXXVI
  d/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk– projekt 4/XXXVI
  e/ zmiany nazwy ulicy w mieście Bartoszyce – projekt 5/XXXVI
  f/ zmiany nazwy ulicy w mieście Bartoszyce – projekt 6/XXXVI
  g/ zmiany nazwy ulicy w mieście Bartoszyce – projekt 7/XXXVI
  h/ zmiany nazwy ulicy w mieście Bartoszyce – projekt 8/XXXVI
  i/ zmiany nazwy ulicy w mieście Bartoszyce – projekt 9/XXXVI
  j/ zmiany nazwy placu w mieście Bartoszyce – projekt 10/XXXVI
 3. Zamknięcie obrad.