Zmiana wzoru wniosku i oświadczeń dla ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny

Udostępnij na:

Od 1 sierpnia obowiązuje nowy wzór wniosku dla osób ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny. Karta Dużej Rodziny to system różnego rodzaju zniżek i profitów dla rodzin wielodzietnych. W praktyce oznacza m.in. tańsze bilety do kina, na basen czy zniżki na zakupy. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Planowane zmiany na 2018 r.:
Zapowiedziano, iż zmieni się wachlarz osób, którym przysługuje Karta Dużej Rodziny. Od stycznia 2018 roku z systemu ulg oferowanych przez dokument będą mogli skorzystać także rodzice już dorosłych dzieci. Dotąd prawo do dożywotniego używania Karty Dużej Rodziny mieli jedynie rodzice, którzy w momencie składania wniosku o jej wydanie wychowywali minimum troje dzieci w wieku do 18. lub 25. roku życia, w przypadku osób uczących się. Od nowego roku uprawnieni do niej będą także rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

W 2018 roku Karta Dużej Rodziny zostanie także dostosowana do najnowszych rozwiązań cyfrowych. W przyszłym roku ma być dostępna także w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych – smartfonach i tabletach. W przyszłości będzie można ubiegać się o kartę także przez internet.

Odpowiednie wnioski o wydanie KDR oraz oświadczenia pod tym adresem.