Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym (ul. Generała Bema 45/32 i ul. Boh. Monte Cassino 2/5)

Udostępnij na:

Załączniki

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 07.08.2017 r. do 28.08.2017 r. wykaz nieruchomości obejmujący lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Generała Bema 45/32 i ul. Boh. Monte Cassino 2/5 w Bartoszycach, przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

Wykaz