Za nami XVII Integracyjny Plener Plastyki

Udostępnij na:

7 lipca br. zakończył się XVII Integracyjny Plener Plastyki, organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w ramach XX, jubileuszowej edycji projektu pn. Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce Pan Piotr Petrykowski.

W okresie od 27 czerwca do 7 lipca w Plenerze, zlokalizowanym w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach, wzięło udział 23 artystów, w tym 8 osób niepełnosprawnych. Na zakończenie odbył się wernisaż, w trakcie którego zaprezentowano 68 obrazów, 9 rzeźb i 3 płaskorzeźby.

Realizacja tegorocznych Spotkań Artystycznych została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Gminy Miejskiej Bartoszyce.

UCZESTNICY PLENERU
1. Bachar Jan – Bezledy
2. Ceniuk Grzegorz – Wardomy
3. Dębek Danuta – Bartoszyce
4. Dubińska-Jankowska Anna – Wielochowo
5. Duraj Tadeusz – Rogóż
6. Jaskółowski Jan – Ostróda
7. Jerzok Kazimierz – Szczytno
8. Kokoryn Jan – Szczytno
9. Kokoryn Olga – Szczytno
10. Kosiorek Jan – Ełk
11. Kozłowska Ewa – Bartoszyce
12. Kuczyńska Sylwia – Bartoszyce
13. Kwiatek Beata – Olsztyn
14. Leszczyński Mariusz – Bartoszyce
15. Malinowska Anna – Bartoszyce
16. Młodkowska Barbara – Bartoszyce
17. Markiewicz Barbara – Rogóż
18. Mówińska Barbara – Bartoszyce
19. Nowakowska Danuta – Gdańsk
20. Socha Piotr – Biskupiec
21. Szpejewski Franciszek – Biskupiec
22. Szumkowska Magdalena – Mława
23. Witkowska-Hrycek Magdalena  – Garbno

Źródło: MOPS Bartoszyce