Sukces Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pierwszym półroczu 2017 r.

Udostępnij na:

Pierwszych sześć miesięcy 2017 r. zaowocowało wyjątkowymi sukcesami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Spółka wydała 18 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwa zadeklarowały minimum 1 392 900 000 złotych nakładów inwestycyjnych i utworzenie co najmniej 1043 nowych miejsc pracy.

Prezentujemy porównanie osiągnięć polskich specjalnych stref ekonomicznych pod względem: deklarowanych w zezwoleniach nowych miejsc pracy, nakładów inwestycyjnych oraz liczby zezwoleń. Pierwszy raz w dwudziestoletniej historii Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w każdej z trzech kategorii W-M SSE znalazła się na “podium”. Tylko dwie specjalne strefy ekonomiczne osiągnęły w zezwoleniach nakłady inwestycyjne przekraczające miliard złotych oraz utworzenie ponad tysiąca nowych miejsc pracy – Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zachęcamy do zapoznania się z rankingami:

Deklarowane nowe miejsca pracy minimum:
1. Warmińsko-Mazurska – 1043
2. Katowicka – 1037
3. Mielecka – 765
4. Kostrzyńsko-Słubicka – 701
5. Łódzka – 429
6. Tarnobrzeska – 393
7. Pomorska – 351
8. Krakowska – 326.5
9. Legnicka – 156
10. Wałbrzyska – 119
11. Suwalska – 83
12. Słupska – 62
13. Starachowicka – 61
14. Kamiennogórska – 53

Deklarowane nakłady inwestycyjne minimum (zł):
1. Katowicka – 1 668 900 000
2. Warmińsko-Mazurska – 1 392 900 000
3. Kostrzyńsko-Słubicka – 905 400 000
4. Mielecka – 626 400 000
5. Łódzka – 612 400 000
6. Legnicka – 469 000 000
7. Tarnobrzeska – 357 600 000
8. Krakowska – 222 600 000
9. Pomorska – 140 800 000
10. Wałbrzyska – 138 800 000
11. Starachowicka – 88 900 000
12. Suwalska – 86 600 000
13. Kamiennogórska – 60 500 000
14. Słupska – 48 000 000

Liczba wydanych zezwoleń:
1. Mielecka – 26
2. Katowicka – 24
3. Warmińsko-Mazurska – 18
4. Kostrzyńsko-Słubicka – 15
5. Tarnobrzeska – 14
6. Łódzka – 10
7. Pomorska – 10
8. Słupska – 7
9. Suwalska – 7
10. Wałbrzyska – 7
11. Krakowska – 6
12. Legnicka – 6
13. Starachowicka – 5
14. Kamiennogórska – 2

źródło: www.wmsse.com.pl, Puls Biznesu.