Ogłoszenie dotyczące rekrutacji dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat do dziennej opieki na terenie Miasta Bartoszyce.

Udostępnij na:

Załączniki

W terminie od 4 września 2012r. do 20 września 2012 r. Rodzice ubiegający się o zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna nad dziećmi w wieku do lat 3, zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka w sekretariacie Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 22 B, w godz. 7.00-15.00.
Do karty należy załączyć zaświadczenia wydane przez pracodawców potwierdzające zatrudnienie rodziców oraz kserokopie pierwszej strony PIT za 2011 rok potwierdzającej miejsce zamieszkania.
Druk karty zgłoszenia można pobrać w Zespole Administracyjnym Oświaty lub skorzystać ze wzoru znajdującego się poniżej.

Naboru dzieci do dziennej opieki na terenie Miasta Bartoszyce dokonuje się wyłącznie spośród mieszkańców miasta Bartoszyce.

Rodzice ponoszą odpłatność za każdą efektywną godzinę sprawowanej opieki nad dzieckiem w kwocie 3 zł. Opieka będzie sprawowana od 1 października 2012 r. w dni robocze w wymiarze do 10 godzin dziennie w pomieszczeniach Centrum Edukacji w Bartoszycach przy ul. 11 Listopada 10.
Z rodzicami dzieci zakwalifikowanych podpisana zostanie umowa ustalająca organizację sprawowania opieki dziennej. Wykaz dzieci przyjętych umieszczony będzie od 24 września 2012 r. na tablicy informacyjnej ZAO.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach ul. Kętrzyńska 22b tel. 89 762 9861 lub 89 762 9862