Wyłożenie szczepionek przeciwko wściekliźnie u lisów

Udostępnij na:

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych w dniach 10 – 14 września 2012 r. prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie przeprowadzone będzie metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę. Szczepionka zostanie wyłożona w miejscach bytowania zwierząt dzikich, na trenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Szczepienia prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz.U. Nr 142, poz. 1509 z dnia 22 czerwca 2004 r.) w ramach profilaktycznej akcji zwalczania wścieklizny.

Działanie profilaktyczne wkładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów. Szczepienia lisów wolno żyjących przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku. Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest stwierdzenie w okresie od maja 2008 r. do chwili obecnej tylko jednego przypadku wścieklizny u nietoperza.

Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, powiadamiając o powyższych szczepieniach, prosi o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od 10 września do 10 października 2012 r. W szczególności należy ograniczyć polowania zbiorowe, płoszenie zwierzyny oraz wykluczyć możliwość zbierania szczepionki przez ludzi.

Szczegółowe postępowanie w tym zakresie podane zostanie przez media oraz na ulotkach i plakatach. Bez ograniczeń wykonywać należy odstrzały sanitarne zwierząt oraz tzw. odstrzały lisów przeznaczonych do przeprowadzenia badań monitoringowych. Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na koszt budżetu Państwa. Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Komunikat oraz informacja do obejrzenia poniżej: