Zgłoś przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy do miejskiej ewidencji

Udostępnij na:

Od 29 maja do 11 czerwca br. na terenie naszego miasta przeprowadzona zostanie inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakazuje właścicielowi nieruchomości zapewnienie utrzymania czystości i porządku poprzez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej bądź wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnie ścieków.

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków jest obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Bartoszyce.

Odpowiedni formularz zgłoszenia dostępny jest pod tym adresem.