Ruszył etap badań ankietowych w ramach międzynarodowego projektu „CaSyPot”

Udostępnij na:

17 maja Wydział Kultury, Sportu, Współpracy i Rozwoju Urzędu Miasta Bartoszyce rozpoczął badania ankietowe młodzieży gimnazjalnej. Pierwsza placówką, w której przeprowadzono ankietę internetową był Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

Projekt skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej w 4 państwach, w tym Polski. Projekt pn. CaSyPoT  ma na celu budowanie zdolności instytucjonalnej i kompetencyjnej władz lokalnych niedoświadczonych w działaniach transgranicznych, poprzez włączenie ich do partnerstwa pod przewodnictwem doświadczonych instytucji i pokazanie korzyści wynikających współpracy transgranicznej szczególnie w dziedzinie działań ukierunkowanych na problematykę młodzieży (np. migracja młodzieży do dużych ośrodków metropolitarnych, wczesne porzucanie edukacji etc.).

Działaniem planowane jest objęcie innych placówek szkolnych na terenie miasta Bartoszyce.

#CaSYPoT   casypot.eu