Weź udział w konkursie na plakat „Światowego Dnia bez Tytoniu”

Udostępnij na:

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla uczniów szkół podstawowych pod hasłem “Palenie zabija, wybierz życie!”. Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu związanego z tematyką konkursu, dowolną techniką plastyczną w formacie nie mniejszym niż A3. Celem konkursu jest przekazanie uczniom idei towarzyszącej obchodom Światowego Dnia bez Tytoniu. Jednym z fundatorów nagród dla uczestników konkursu będzie Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski.

Szczegóły w regulaminie konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
na plakat związany z tematyką konkursu
w ramach Akcji: „Światowy Dzień bez Tytoniu”

1. Postanowienia ogólne:
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 hasło konkursu: „Palenie zabija, wybierz życie!”
2. Organizatorzy:
– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach
3. Partnerzy konkursu:
– Fundatorzy nagród
4. Cel konkursu:
– Upowszechnienie wiedzy na temat negatywnych skutków palenia tytoniu
5. Zasięg i uczestnicy konkursu:
Konkurs o zasięgu szkolnym skierowany do:
– uczniów klas I-III szkół podstawowych powiatu bartoszyckiego
– uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu bartoszyckiego
– uczniowie szkoły podstawowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach

6. Ramy czasowe:
– 15.05.2017 r. – 02.06.2017 r.

7. Zasady uczestnictwa w konkursie:
Zadania dla uczestników:
– Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu związanego z tematyką konkursu dowolną metodą w formacie nie mniejszym niż A3
– Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną
– Prace muszą być wykonane indywidualnie
– Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedna pracę
– Do pracy konkursowej należy dołączyć Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia. Prace należy nadesłać w terminie do 02.06.2017 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ul. Boh. Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce.

Zadania organizatora
– Organizator przewiduje wyłonienie 3 najlepszych prac w kategorii:
– szkoła podstawowa klasy I-III
– szkoła podstawowa klasy IV-VI
– szkoła podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bartoszycach
– Złożone prace nie będą zwracane
– Do udziału w konkursie zostaną zakwalifikowane prace posiadające Zgodę przedstawiciela ustawowego dziecka na udział w konkursie, które nie ukończyło 18 roku życia. Termin i miejsce wręczenia nagród zostaną przekazane w późniejszym terminie.

8. Nagrody i kryteria ich przyznawania:
W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele PSSE w Bartoszycach i zaproszone osoby z Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Bartoszycach
Ocenie podlegać będzie:
– zgodność z regulaminem
– pomysłowość
– treść
– samodzielność wykonanej pracy
9. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo w dokonywaniu zmian w podziale nagród w związku ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej oraz prawo do zmian w niniejszym regulaminie.