Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym (ul. Kętrzyńska)

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 11.05.2017 r. do 01.06.2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, obejmujący teren o pow. 230 m2 stanowiący część działki Nr 155/32  o pow. 11.393 m2, położonej w obrębie Nr 4 przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach, z przeznaczeniem na cele wystawienniczo-ekspozycyjne.