Ruszył projekt pn. „Senior – Sprawniejszy!”

Udostępnij na:

W dniu 5 maja 2017 roku o godzinie 1000 odbywało się spotkanie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Tematem spotkania, była prezentacja przygotowana przez  panią Iwonę Prokocką pt. „Sprawni Teraz – Sprawni Później – Pogodni i Szczęśliwi na Starość”, w  której omówiła ona procesy starzenia i jego wpływ na organizm i psychikę, występujące zagrożenia i ich zwalczania oraz czynniki warunkujące pomyślną starość.  Kolejne wydarzenie miało miejsce 9 maja 2017 roku o godzinie 1500, podczas którego ruszył „Nordic Walking” dla seniorów. Trasa zaczęła się od „serduszka” w Parku Elżbiety do wsi Dąbrowa, w którym uczestniczyło 17 osób. W ramach projektu planowane są jeszcze liczne atrakcje dla seniorów w tym wyjazdy na basen oraz spotkania tematyczne. Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Bartoszyce.