Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

Udostępnij na:

Na tablicy ogłoszeń Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce (II piętro) wywieszony został w dniach 11.04.2017 r. do 02.05.2017 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu, obejmujący 2 działki stanowiące część działki Nr 299/7 o pow. 4.507 m2, położonej w obrębie Nr 1 przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach, przeznaczone pod budowę boksów garażowych.

Mapa

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI BIP