Ważna informacja dla hodowców drobiu. Zniesiono nakaz utrzymywania drobiu w zamknięciu

Udostępnij na:

rso_logoW dniu 6 kwietnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, znoszące najbardziej restrykcyjne środki, które obowiązywały posiadaczy drobiu, w tym konieczność utrzymywania drobiu w odpowiednim zamknięciu.

Jednakże, zgodnie z zapisami rozporządzenia nadal nakazuje się m.in.:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,

c) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych,
do których dostęp mają dzikie ptaki.

Pełna treść Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, dostępna jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/694—kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci—rozporzadzenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi-z-dnia-4-kwietnia-2017-r-w-sprawie-zarzadzenia